پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.
* شركت اصلي * شرکت فرعی
* شهر
* متن
مدارك و مستندات مربوطه
تاریخ 1399/12/14
درج شکایات بازرسی شرکت ملی نفت-اطلاعات شخصی
* نام * نام خانوادگی
* نام پدر * شماره شناسنامه
* كد ملي شماره کارمندی
* شماره تلفن تماس شماره تلفن همراه
* استان محل سکونت
* آدرس
* کد پستی ایمیل
کد امنیتی
 
 
امتیاز دهی