به همت کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران انجام شد:
تعویض شیر اصلی ارتباطی صادرات میعانات گاز پارس جنوبی

1393/6/23 یکشنبه
رئیس پایانه میعانات گازی عسلویه گفت: تعویض شیر اصلی ارتباطی صادرات میعانات گاز پارس جنوبی به گوی های شناور توسط کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران با موفقیت انجام گرفت.

 
امتیاز دهی